giới thiệu
Hiện nay, Các đơn vị Sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An đang xây dựng các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong tỉnh.
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.

STT Số kí hiệu Trích yếu File đính kèm Gửi góp ý
1 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất Nghệ An. (0 góp ý)

Từ 06/05/2021

Đến 06/06/2021

2 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Bảng đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (0 góp ý)

Từ 07/05/2021

Đến 07/06/2021

3 /2021/NQ-HĐND Về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2025 (0 góp ý)

Từ 23/04/2021

Đến 23/05/2021

4 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 28/04/2021

Đến 28/05/2021

5 /2021/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thị xã Cửa Lò phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 (lần 2) (0 góp ý)

Từ 12/04/2021

Đến 12/05/2021

6 /2021 Dự thảo lấy ý kiến góp ý của nhân dân về công trình tưởng niệm liệt sĩ tỉnh Nghệ An (lần 2) (0 góp ý)

Từ 08/04/2021

Đến 08/05/2021

7 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định về việc ban hành quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập khi giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất (0 góp ý)

Từ 09/04/2021

Đến 09/05/2021

8 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định quy định cụ thể việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 09/04/2021

Đến 09/05/2021

9 /2021/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập; giáo viên công tác ở các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp và mức trợ cấp đối với trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh Nghệ An là con công nhân, người lao động đang làm việc tại khu công nghiệp (0 góp ý)

Từ 15/03/2021

Đến 15/04/2021

10 /2021/NQ-HĐND Dự thảo Đề cương Nghị quyết Quy định chế độ, chính sách ưu đãi đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 11/03/2021

Đến 11/04/2021

11 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Quy định nguyên tắc hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa – thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025 (0 góp ý)

Từ 03/03/2021

Đến 03/04/2021

12 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở và đất vườn, ao gắn liền với đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh (1 góp ý)

Từ 26/02/2021

Đến 26/03/2021

13 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế phối hợp giải quyết một số thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh (1 góp ý)

Từ 26/02/2021

Đến 26/03/2021

14 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 26/02/2021

Đến 26/03/2021

15 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển công chức trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An (1 góp ý)

Từ 22/02/2021

Đến 22/03/2021

16 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An (1 góp ý)

Từ 08/02/2021

Đến 08/03/2021

17 /2021/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định một số cơ chế,chính sách đặc thù hỗ trợ thị xã Cửa Lò phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 (0 góp ý)

Từ 03/02/2021

Đến 03/03/2021

18 /QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Nghệ An (NgheanIOC) (0 góp ý)

Từ 02/02/2021

Đến 02/03/2021

19 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 03/2015/QĐ-UBNDngày 14/01/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xét, tặng danh hiệu “Cúp vàng Doanh nhân Xứ Nghệ” của tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 13/01/2021

Đến 13/02/2021

20 /2021/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Quy định cụ thể một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách khen thưởng các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 (0 góp ý)

Từ 11/01/2021

Đến 11/02/2021

21 /2021/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết một số cơ chế, chính sách đặc thù về tài chính - ngân sách phát triển thành phố Vinh giai đoạn 2021 - 2025 (0 góp ý)

Từ 28/12/2020

Đến 28/01/2021

22 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Về việc quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 29/12/2020

Đến 29/01/2021

23 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định một số mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 24/12/2020

Đến 24/01/2021

24 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 18/12/2020

Đến 18/01/2021

25 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định cơ chế quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 03/12/2020

Đến 03/01/2021

26 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định về kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020 sang năm 2021 (0 góp ý)

Từ 04/12/2020

Đến 04/01/2021

27 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 03/02/2018 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 21/10/2020

Đến 21/11/2020

28 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Phê duyệt và công bố ranh giới khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 09/11/2020

Đến 09/12/2020

29 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình và cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An (1 góp ý)

Từ 12/11/2020

Đến 12/12/2020

30 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Về số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã; một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện công tác dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 04/11/2020

Đến 04/12/2020

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy chuyên trang này có hữu ích?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay97
  • Tháng hiện tại2,569
  • Tổng lượt truy cập393,851
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây