giới thiệu
Hiện nay, Các đơn vị Sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An đang xây dựng các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong tỉnh.
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.

STT Số kí hiệu Trích yếu File đính kèm Gửi góp ý
31 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết về một số biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 18/09/2020

Đến 18/10/2020

32 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An hàng năm (0 góp ý)

Từ 18/09/2020

Đến 18/10/2020

33 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 17/09/2020

Đến 17/10/2020

34 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Về việc ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021 (0 góp ý)

Từ 14/09/2020

Đến 14/10/2020

35 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành quy định phân công, phân cấp và phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 09/09/2020

Đến 09/10/2020

36 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm tại các huyện, thị xã, thành phố Vinh và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 09/09/2020

Đến 09/10/2020

37 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Đề Cương Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An xây dựng và phát triển thương hiệu (lần 2) (0 góp ý)

Từ 07/09/2020

Đến 07/10/2020

38 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Một số cơ chế, chính sách đặc thù về nguồn lực phát triển thành phố Vinh giai đoạn 2021 - 2025, tính đến năm 2030 (0 góp ý)

Từ 28/08/2020

Đến 28/09/2020

39 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận và các trường hợp cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khác, hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 31/08/2020

Đến 30/09/2020

40 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Đề cương Nghị quyết về các giải pháp xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 25/08/2020

Đến 25/09/2020

41 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Đề cương Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An xây dựng và phát triển thương hiệu (0 góp ý)

Từ 28/08/2020

Đến 28/09/2020

42 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 (0 góp ý)

Từ 27/08/2020

Đến 27/09/2020

43 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 21/08/2020

Đến 21/09/2020

44 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Đề cương Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An xây dựng và phát triển thương hiệu (0 góp ý)

Từ 18/08/2020

Đến 18/09/2020

45 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Đề cương Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách để huyện Nam Đàn phát triển Kinh tế- Xã hội giai đoạn 2021-2025 (0 góp ý)

Từ 18/08/2020

Đến 18/09/2020

46 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh (0 góp ý)

Từ 12/08/2020

Đến 12/09/2020

47 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Đề cương Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
(0 góp ý)

Từ 07/08/2020

Đến 07/09/2020

48 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025 (0 góp ý)

Từ 11/08/2020

Đến 11/09/2020

49 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Về việc quy định phí thăm quan tại các di tích, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 06/08/2020

Đến 06/09/2020

50 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định về mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó, Đội Dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho Đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 (0 góp ý)

Từ 06/08/2020

Đến 06/09/2020

51 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định quy định một số chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An (1 góp ý)

Từ 31/07/2020

Đến 31/08/2020

52 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành quy định phân công chức năng nhiệm vụ và cơ chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nợ chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 29/07/2020

Đến 29/08/2020

53 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Đề cương Nghị quyêt Về một số chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 (lần 1)
(0 góp ý)

Từ 27/07/2020

Đến 27/08/2020

54 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách về công tác dân số trên địa bàn tỉnh Nghệ An (79 góp ý)

Từ 27/07/2020

Đến 27/08/2020

55 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 23/07/2020

Đến 23/08/2020

56 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Đề cương Nghị quyết Về một số chính sách hỗ trợ các danh hiệu văn hóa trong Phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
(0 góp ý)

Từ 04/06/2020

Đến 04/07/2020

57 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ kinh phí mua thiết bị giám sát hành trình và cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 09/07/2020

Đến 09/08/2020

58 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vấn quá thấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 08/07/2020

Đến 08/08/2020

59 /2020/NQ-HĐND Đề cương dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ trong xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025 (0 góp ý)

Từ 07/07/2020

Đến 07/08/2020

60 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Nghệ An (lần 2) (2 góp ý)

Từ 29/06/2020

Đến 29/07/2020

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy chuyên trang này có hữu ích?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay221
  • Tháng hiện tại4,330
  • Tổng lượt truy cập363,586
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây