giới thiệu
Hiện nay, Các đơn vị Sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An đang xây dựng các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong tỉnh.
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.

STT Số kí hiệu Trích yếu File đính kèm Gửi góp ý
1 /2020/QĐ-UBND Du thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 14/10/2020

Đến 14/11/2020

2 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An (2 góp ý)

Từ 20/09/2020

Đến 20/10/2020

3 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách ưu đãi đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao xuất sắc tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 04/10/2020

Đến 04/11/2020

4 /2020/NQ-HĐND Dự thảo tiêu chí đặt tên đường thị trấn Tân Kỳ và thị trấn Thanh Chương (0 góp ý)

Từ 08/10/2020

Đến 08/11/2020

5 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ huyện Nam Đàn phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 (0 góp ý)

Từ 29/09/2020

Đến 29/10/2020

6 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá xây dựng nhà, công trình để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 21/09/2020

Đến 21/10/2020

7 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 (0 góp ý)

Từ 22/09/2020

Đến 22/10/2020

8 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết về một số biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 17/09/2020

Đến 17/10/2020

9 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An hàng năm (0 góp ý)

Từ 17/09/2020

Đến 17/10/2020

10 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 16/09/2020

Đến 16/10/2020

11 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Về việc ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021 (0 góp ý)

Từ 13/09/2020

Đến 13/10/2020

12 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành quy định phân công, phân cấp và phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 08/09/2020

Đến 08/10/2020

13 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm tại các huyện, thị xã, thành phố Vinh và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 08/09/2020

Đến 08/10/2020

14 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Đề Cương Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An xây dựng và phát triển thương hiệu (lần 2) (0 góp ý)

Từ 06/09/2020

Đến 06/10/2020

15 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Một số cơ chế, chính sách đặc thù về nguồn lực phát triển thành phố Vinh giai đoạn 2021 - 2025, tính đến năm 2030 (0 góp ý)

Từ 27/08/2020

Đến 27/09/2020

16 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận và các trường hợp cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khác, hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 30/08/2020

Đến 29/09/2020

17 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Đề cương Nghị quyết về các giải pháp xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 24/08/2020

Đến 24/09/2020

18 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Đề cương Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An xây dựng và phát triển thương hiệu (0 góp ý)

Từ 27/08/2020

Đến 27/09/2020

19 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 (0 góp ý)

Từ 26/08/2020

Đến 26/09/2020

20 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 20/08/2020

Đến 20/09/2020

21 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Đề cương Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An xây dựng và phát triển thương hiệu (0 góp ý)

Từ 17/08/2020

Đến 17/09/2020

22 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Đề cương Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách để huyện Nam Đàn phát triển Kinh tế- Xã hội giai đoạn 2021-2025 (0 góp ý)

Từ 17/08/2020

Đến 17/09/2020

23 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh (0 góp ý)

Từ 11/08/2020

Đến 11/09/2020

24 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Đề cương Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
(0 góp ý)

Từ 06/08/2020

Đến 06/09/2020

25 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025 (0 góp ý)

Từ 10/08/2020

Đến 10/09/2020

26 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Về việc quy định phí thăm quan tại các di tích, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 05/08/2020

Đến 05/09/2020

27 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết Quy định về mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó, Đội Dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho Đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 (0 góp ý)

Từ 05/08/2020

Đến 05/09/2020

28 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định quy định một số chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An (1 góp ý)

Từ 30/07/2020

Đến 30/08/2020

29 /2020/QĐ-UBND Dự thảo Quyết định Ban hành quy định phân công chức năng nhiệm vụ và cơ chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nợ chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An (0 góp ý)

Từ 28/07/2020

Đến 28/08/2020

30 /2020/NQ-HĐND Dự thảo Đề cương Nghị quyêt Về một số chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 (lần 1)
(0 góp ý)

Từ 26/07/2020

Đến 26/08/2020

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy chuyên trang này có hữu ích?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay226
  • Tháng hiện tại6,912
  • Tổng lượt truy cập337,598
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây